FILOSOFIA/OBJECTIUS

CliCme_inclusió, és una plataforma de treball amb la fotografia com a  llenguatge universal amb el qual totes les persones poden empatitzar i generar canvis cap a dins i cap a fora, emprem les imatges per a donar veu i transformar, com a intervenció social, i com a connexió amb l’entorn i amb els altres, actuem amb les imatges com a objecte de comprensió i comunicació, que permeten connectar de manera immediata amb la identitat cultural i la història de les persones.

CliCme_inclusió, entén la fotografia com una forma versàtil i accessible d’expressió creativa i ofereix oportunitats per a una inclusió veritablement significativa. La fotografia permet a qualsevol persona compartir la seva perspectiva o experiència d’una manera que és instantàniament atractiva i accessible a tothom.

CliCme_inclusió treballa proactivament amb la fotografia i a través de les seves propostes per a la integració, el sentit de pertinença i la participació d’una diversitat de públics que tenen barreres físiques, cognitives o socials per accedir a l’oferta cultural. Treballant amb persones amb diversitat funcional mòbil, visual, auditiva o cognitiva, també, amb col·lectius de persones que viuen en situació d’exclusió social: migrants, dones supervivents de violència de gènere, adults grans, col·lectius LGBTIQ+, i població adulta i infantil pauperitzada econòmicament i socialment.

Amb l’objectiu general de generar espais amb la fotografia i la creativitat on es valorin i acullin les diverses perspectives, permetre a individus i grups sentir-se segurs i respectats per qui són i per les seves contribucions, utilitzar la fotografia com a eina d’intervenció social, en els seus diferents formats i accepcions, i en la seva aproximació al treball social pel que fa a la transformació de les persones com a finalitat principal.

· Donar veu a aquelles persones que no la tenen, permetent l’expressió a través de la imatge.
· Enfortir, visibilitzar i incloure socialment, acostant altres realitats i altres entorns.
· Augmentar l’empatia social, potenciar el reconeixement, anul·lar prejudicis i desestigmatitzar.
.
 Treballar amb la fotografia per a generar canvis en les persones, apoderant-les.