DONES

– Objectius:

• Enfortir la confiança de les dones i augmentar l’autoestima a través de la pràctica creativa amb les fotografies.

• Preservar i reforçar la identitat personal a través del discurs fotogràfic, donant veu a cada una d’elles a través dels seus treballs fotogràfics.

• Potenciar el treball en equip, i d’aquesta manera crear lligams i xarxa entre les dones participants.

• Acompanyar-les a descobrir i aprofundir en l’entorn que habiten, descobrint la seva història, i empatitzant.