Date:February 26, 2019

MATERIAL fotoSENSIBLE. Escola Massana 2018-19

Aquest curs es basa en l’experimentació com a acte creatiu, treballar la fotografia des de múltiples experiències per anar abordant l’acte fotogràfic com a mitjà d’expressió en la seva multitud de formes. Curs que impulsa als participants a treballar des de l’experimentació constant i la hibridació de formats, estils i subdisciplines dins la fotografia.

Utilitzarem el Retrat com a fil conductor de les nostres experiències i creativitat, sotmetent-ho a infinites possibilitats; el retrat d’estudi, el retrat amb escàner, el retrat amb pinhole en color, el retrat en cianotipia, en negatiu, en positiu, un retrat en fotograma en quimiograma… En definitiva realitzar un compendi d’imatges al voltant d’un retrat i les seves possibilitats creatives.

Amb aquest curs tindràs les bases per aprofundir d’una manera metòdica en la fotografia, a preveure els resultats, a adquirir cultura fotogràfica i sobretot a prendre consciència del fet fotogràfic. La intenció del curs és educar l’ull, educar la mirada fotogràfica: mirar, observar, pensar, fotografiar i experimentar. Considerant l’experimentació com a mètode de treball.

El laboratori analògic i digital, els suports fotosensibles, els formats de la imatge i els seus suports, esdevindran eines per a descobrir un seguit de propostes, recursos, idees i activitats.

Continguts:

Retrat o etopeia.

Experimentar la creativitat.

càmeres: Pinhole color, analògica, digital.

L’emulsió fotogràfica.

La il·luminació

La pel·lícula. Composició física. Diferents graus de sensibilitat i mètode d’utilització. / Processador electrònic/ Panell LCD

Revelat de negatiu.

Positivat. Teoria dels materials del positivado: Ampliadores, papers, reveladors, etc.

Positivat individual. Avaluació de les imatges obtingudes.

L’escàner com a càmera fotogràfica.

Retroprojector

Cianotipia amb objectes i amb suports d’acetat.

El paper com a material sensible. Experimentació; Quimiogrames, fotogrames.

Fotografies realitzades per:

Ana Maria Cara Juárez, Montserrat Pau Pernau, Sílvia Tarín Castrillo, Natàlia Pàmies Lluís, Iona Estarlí Quesada, Helena Joana MAteo Basilio.