COM HO FEM

com ho femLa metodologia de les activitats que generem, proposa sempre una dinàmica activa i participativa, on els assistents, vagin incorporant elements propis d’aquest llenguatge, perquè al final del procés els coneixements assolits quedin reflectits en una producció pròpia, i sigui tan important el resultat com el seu procés d’aprenentatge.

Volem experimentar amb les diferents possibilitats del mitjà fotogràfic, cercant una experiència plàstica, sensorial, analítica i de recerca, que esdevingui un procés actiu i de descoberta, on els participants sempre són els protagonistes, emprant la Fotografia i les imatges com a eixos vertebradors, de les nostres propostes didàctiques.