Cliente:
Date:February 13, 2023

FOTOMEMÒRIES_ALZHEIMER

Projecte per a la millora de la qualitat de vida de les persones afectades per la malaltia de l’Alzheimer, mitjançant l’ús de la fotografia.

Fotomemòries és un projecte de teràpia no farmacològica, que té la voluntat de millorar la qualitat de vida de les persones afectades per la malaltia de l’Alzheimer mitjançant l’ús de la fotografia, com a objecte de reminiscència; utilitzant el potencial de les imatges, com a realitat que provoca la memòria instantàniament, remet a un lloc o estat, persona, sentiment o emoció de forma directa, com a llenguatge universal i democràtic que tothom entén i integra amb facilitat, i com a eina creativa capaç de connectar amb les emocions de les persones.

El projecte proposa nous camins i estímuls i té com a propòsit crear un enllaç entre passat i present per mitjà de la fotografia, com intenta ser també un intercanvi de mirades, donat que la fotografia és un camí per eixamplar la comunicació i l’obertura entre els i les participants, a partir de blocs temàtics dissenyats per a cada sessió, compartint tot un seguit d’imatges que s’entrellacen per construir aquest llegat de memòria viva, complementat amb els seus records i anècdotes, compartint moments de debat col·lectius o de reflexions individuals i oferint l’espai per tal que cada participant aporti la seva experiència i memòries.

La fotografia és abans de res un mitjà de conservar un record en imatges, però al seu torn és molt més que això, és un estímul dinàmic per a la compressió, l’associació i interconnexió de conceptes, d’idees, d’experiències i, fins i tot, és punt de partida per a incentivar la imaginació. Una fotografia pot motivar la construcció de tot un món, pel fet que en aquest procés la nostra memòria potencia la relació, mitjançant la lectura o la mirada, d’aquesta imatge amb altres records. La memòria està carregada de fotografies, d’imatges fixes i d’instants precisos, que ens ajuden a retenir o accionar els records, la qual cosa es manifesta com un dels privilegis més originals i suggeridors que conté tota fotografia per a la memòria. D’entre totes les aportacions, la fotografia mostra formes pròpies de fer memòria, una d’elles es refereix a la seva capacitat de tancar el temps i l’espai en un instant, una qualitat que la nostra memòria realitza per a confinar la informació visual que rep en concentrar en un instant una infinitat d’imatges.

Les fotografies ens ajuden a revisar el passat, tanmateix, cerquem un treball d’estimulació cognitiva que ajudi a les persones que pateixen Alzheimer a connectar amb més tranquil·litat amb el present, és cabdal donar veu a aquestes persones i ajudar-les a ressituar la seva malaltia de forma menys dolorosa, oferint-los-hi eines i espais per a exercitar la memòria i treballar les necessitats individuals de cada persona.

. Nombre de sessions: 35 sessions, de febrer-desembre.
. Durada de les sessions: 2 h

Objectius generals:

• Utilitzar la Fotografia com estímul per recordar.
• Millorar la qualitat de vida i l’autoestima de les persones amb Alzheimer.
• Estimular el llenguatge. Fomentar la comunicació i la interacció social.
• Donar-los veu per sentir-se partícips d’aquesta societat.
• Reduir l’estigma social que tenim de l’Alzheimer.
• Preservar i reforçar la identitat personal
• Manifestar l’assoliment de la longevitat, és a dir, haver arribat fins a la vellesa amb una vida
plena de vivències.
• Permetre la resignificació, és a dir, recordar un esdeveniment sigui positiu, sigui negatiu i donar-los un nou significat. En cas de fets conflictius, s’efectua una nova lectura que permet ressituar-los de manera menys dolorosa.
• Enfortir la imaginació i sensibilitat, per tal de generar noves idees i establir noves connexions adaptatives amb l’entorn.
• Apropar la cultura i gaudir-la de forma horitzontal.