Cliente:
Date:May 06, 2022

MIRADES DE DONA Projecte 11. Associació Hèlia.

Finançador: Pacto de Estado i Fundació Obra Social la Caixa.

RETRAT, COS I ESPAI: EL RETRAT COM A EINA D’EXPRESSIÓ

Creiem en la representació visual de les dones tal com són: fortes, naturals, diverses i úniques.

Les imatges tenen el potencial d’evocar emocions, desafiar els estereotips i trencar el biaix. Utilitzem els processos creatius per inspirar les dones que participen a potenciar-se. La fotografia és una eina poderosa, permet l’expressió, el creixement personal i el desenvolupament d’habilitats, essent molt eficaç en projectes centrats en l’empoderament de les dones.

Mirades de dona és un projecte dirigit a dones de l’Associació Hèlia, al llarg de 10 sessions hem treballat amb la fotografia com a mitjà expressiu, com a llenguatge, com a transmissora d’idees, paraules i emocions. Durant aquest projecte hem treballat en diferents processos creatius vinculats a la fotografia, la voluntat del projecte és l’apropament al llenguatge fotogràfic i narratiu, a partir de l’aprenentatge i de la mirada d’altres artistes. És cabdal el treball sobre la mirada pròpia per apropar-nos a la construcció d’un discurs personal amb la fotografia. Aquest exercici d’extraversió, ens pot permetre compartir i transformar la realitat personal i molt important incidir en l’experiència col·lectiva de les dones participants.

A través del registre fotogràfic veiem, pensem i descrivim tant la realitat més física com el simbòlic i ocult de les coses. Utilitzarem aquesta capacitat de la fotografia com a realitat, com a símbol i com a imaginació per a comprendre i explorar tots els llocs als quals podem arribar a través de la fotografia.

Com ens retratem? Com ens mirem les unes a les altres? Quina interpretació fem de les imatges de retrat? Que expliquem de nosaltres i de les altres a partir dels retrats que realitzem? Com ens sentim davant l’objectiu d’una càmera, darrere? Com definim l’espai que ens acull?

Proposem un treball per apropar-nos a l’autoconeixement i l’autoconcepció de nosaltres mateixes a partir del treball amb el retrat a un plató. Per tal de fer un exercici d’autoexploració per a entendre i apropar-nos a les relacions personals i a nosaltres mateixes amb una mirada no estàtica i en continua transformació.

Suggerim fer una investigació al concepte de retrat, amb un apropament obert a diferents expressions plàstiques i tècniques per tal d’experimentar i oferir un ventall de possibilitats visuals, que després les dones puguin auto explorar i adoptar en la seva manera de treballar. Es proposen diferents formes d’elaborar el retrat, de tal manera que siguin prou obertes perquè les dones entrin, surtin i s’organitzin les sessions com millor els encaixi.

En la primera sessió veiem retrats de les fotògrafes: Graciela Iturbide, Flor Garduño, Esther Ferrer, Elizaveta Porodina, Diane Arbus, Ana Casas Broda, Alma Haser, Romina Ressia, Eva O’Leary, Francesca Woodman, Noelle Oszvald, Lola Alvarez Bravo, Delphine Diallo, Andrea Alkalay, Lee Miller, Shirin Neshat, Lynn Hershman, Eugenia Vargas Pereira, Maria Mavropoulou, Claude Chaun, etc. Per a fer-nos preguntes: Com treballen aquestes fotògrafes? Que hi ha darrere la seva obra? Quins estils o tècniques utilitzen i per què? I molt important, com rebem personalment cada una de les fotografies, que desperten en nosaltres?

Amb aquest projecte ens plantegem els següents objectius:

· Enfortir la confiança de les dones i augmentar l’autoestima a través de la pràctica creativa amb les fotografies.

· Preservar i reforçar la identitat personal a través del discurs fotogràfic, donant veu a cada una d’elles a través dels seus treballs fotogràfics.

· Potenciar el treball en equip, i d’aquesta manera crear lligams i xarxa entre les dones participants.

· Esdevenir observadores autònomes de la seva realitat, contrastar-la i transmetre-la, amb coneixement i sentit crític.

· Acompanyar-les a descobrir i aprofundir en l’entorn que habiten, descobrint la seva història, i empatitzant.

· Saber interpretar i ser creatives amb el llenguatge visual oferint-los-hi eines i recursos.

· Emprar la Fotografia com estímul per sortir, mirar, descobrir i interactuar amb l’entorn d’una forma diferent.

L’Espai de fotografia Francesc Català-Roca, ens ha acollit a les seves instal·lacions, aules, plató i laboratori fotogràfic, molt agraïdes per la seva col·laboració i atenció en tot moment.