Cliente:
Date:February 04, 2020

MIRADES DE DONA projecte 1. Associació Hèlia

Finançador: Pacto de Estado i Fundació Obra Social la Caixa.

Iniciem una segona fase del projecte de treball amb la fotografia de la mà de l’Associació Hèlia, associació que dóna suport a dones que pateixen violència de gènere. Projecte subvencionat per l’Ajuntament de Barcelona, amb un total de 12 sessions de treball que s’han dut a terme a l‘Ateneu el Poblet de Sagrada Família, i en diverses localitzacions culturals com el Gran Teatre del Liceu, el MNAC o la Fundació Fotocolectania.

En aquesta segona fase comptarem amb algunes dones que ja han participat en el projecte fotogràfic “Senyes d’identitat. Retrats de dones“, projecte desenvolupat a la Fundació Joan Miro, i amb d’altres de noves. Amb la voluntat d’aconseguir un doble objectiu: empoderar a les nouvingudes a través la fotografia, i continuar el treball amb les dones que ja van participar incentivant-les a consolidar el fet de la utilització de la fotografia com a eina d’autoconeixement, aprenentatge i expressió envers elles i les seves companyes.

Hem articulat les sessions de forma individual, de tal manera que en cada taller es realitzi una o més propostes fotogràfiques, que treballarem amb les participants que puguin assistir, posarem en comú els resultats i anotaran les seves impressions en el diari personal de cadascuna, amb la pretensió de fer un treball coral, un projecte col·lectiu i personal alhora, que en aquesta ocasió no s’exposarà, sinó que formarà part de la seva experiència i diaris personals.

Per desenvolupar el projecte en aquesta línia, els plantegem cada dia un o més exercicis per treballar amb les imatges i la fotografia, per exemple, per presentar-nos els hem plantejat alguns exercicis:

Veritat/mentida:

Els demanem que escollin dues imatges d’entre diversos llibres de fotografia, per tal d’explicar una veritat amb una imatge, i amb l’altra una mentida, i entre totes hem d’esbrinar quina de les dues històries és veritat i quina és mentida. Amb aquest exercici volem crear cohesió i que es coneguin millor.

Intenció de l’exercici:

– Com ens veuen els altres?
– Estimulem la narrativa-imaginació
– Descrivint a les altres persones parlem de nosaltres mateixes
– Ens coneixem

Foto-descripció:

Els hi proposem que facin una fotografia amb els mòbils que parli d’elles, que les descrigui i vulguin compartir (pot ser una fotografia d’un objecte, d’un espai, d’una persona…) Un cop captada aquesta imatge, la compartim al grup de whatsapp, perquè totes puguem veure-la i cadascuna apunta una paraula o frase breu descrivint que significa aquesta imatge per a elles, seguidament la presenta i explica que ha volgut dir d’ella.

Intenció de l’exercici:

– A través del joc ens coneixem
– Tota fotografia que realitzem parla de nosaltres
– Ens mirem a nosaltres, narrem des de la nostra experiència

Narrar amb imatges:

Els demanem que posin les imatges impreses de la jornada anterior, a damunt de la taula i sense parlar moguin les imatges cercant associacions visuals, segueixen sense parlar a mesura que es plantegen associacions fent el moviment d’imatges (és important que observin que no només existeix una única narrativa, sinó que coexisteixen moltes a la vegada).

En un moment donat se’ls demana que facin tres grups de treball, on cada persona pot moure una vegada i deixar espai a les altres perquè també ho facin. Què passa?

Finalment han d’acabar les associacions creant tres grups d’imatges, tres narratives compostes de tantes imatges com dones hi ha a cada grup. Quin era el paper de la nostra imatge en la narració col·lectiva? Escoltem-nos.

Intenció de l’exercici:

– A través del joc ens coneixem
– Treballem la cohesió del grup
– Treballem les possibilitats narratives de la fotografia
– Ens mirem, narrem des de la nostra experiència.

Paraules que són imatges:

En aquesta activitat fotogràfica i narrativa els proposem a partir d’un text o poema, fer un treball d’interpretació del text amb fotografies: Poden les imatges expressar l’emoció de les paraules? Podem fer-ho nosaltres? És el mateix tipus de narració? Ens expressem de la mateixa manera o amb la mateixa facilitat?

Ho fem de la següent manera:

Mostrem el poema escollit

Fem una constel·lació de paraules, pensaments i objectes que relacionem amb el significat o el sentiment que ens provoca aquell poema, en general, o per frases…

Cerquem elements, llocs, persones o imatges d’altres fotògrafs que retratarem per expressar-los.

Imprimirem i posarem en comú les imatges, les muntarem juntament amb el text, per analitzar les imatges i les col·leccions que hem fet.

Intenció de l’exercici:

– Expressar a través de les imatges com a llenguatge
– Explicar-nos a partir de la tria d’un poema i la seva anàlisi
– Treballar la creativitat

Preguntes-retrat:

Hem demanat a les dones treballar per parelles, perquè preguntin una sèrie de qüestions a la seva companya, i es retratin, intercanviant una pregunta i un retrat, la imatge obtinguda serà la resposta a la qüestió plantejada.

Intenció de l’exercici:

– Expressar a través de les imatges com a llenguatge
– Descobrir-nos a nosaltres i a la companya, fer cohesió de grup
– Treballar la creativitat
– Fer una fotografia d’alguna cosa, parla de nosaltres mateixes

Quan finalitzem cadascun d’aquests exercicis imprimim les seves imatges per fer una visualització i una valoració conjunta, que ens ajuda a extreure conclusions. Les animem també a escriure-ho en el seu diari o llibreta, per poder revisar-ho després i compartir-ho amb altres persones si volen.

Diàlegs amb fotografies:

Demanem que es posin per parelles, i que durant una mitja hora mantinguin un diàleg amb la parella a partir d’imatges que es van mostrant l’una a l’altre. Podem comunicar-nos en silenci, només compartint imatges? Quines limitacions trobem o no, en aquest tipus de diàleg? Que heu sentit durant l’experiència?

Intenció de l’exercici:

– La fotografia com a eina de comunicació
– Treballar en la lectura de les imatges
– Empatitzar
– Cohesionar

Amb aquestes i d’altres activitats, volem aconseguir un objectiu general de descoberta, d’autoconeixement i d’empoderament de les usuàries, així com d’altres objectius que se’n deriven, com activar la seva imaginació i creativitat.

Hem fet també algunes visites fotogràfiques en grup a espais com el MNAC, el gran Teatre del Liceu o la Fundació Fotocolectania, on han descobert els espais i la mirada d’altres fotògrafs i han fet exercicis fotogràfics que els hem suggerit de composició, retrat…

– MNAC:

Hem fet una visita guiada al Museu Nacional d’Art de Catalunya, hem accedit a les terrasses amb les seves vistes panoràmiques i els hem demanat que retratin els espais en funció de les següents preguntes:

Ens definim per mitjà d’una forma, d’una vista, d’un paisatge?
Com em sento?
Què m’expliquen les formes, els racons, l’arquitectura, la vista panoràmica?
Fem una sèrie fotogràfica que ens descrigui el dia d’avui, l’experiència del moment, la relació de mi com individu amb l’entorn?

– Fotocolectania:

Hem fet un recorregut per l’exposició “La movida: Crónica d’una agitació” per tal de conèixer el treball i la Mirada dels quatre fotògrafs que protagonitzaren aquest moviment contracultural. Hem observat i analitzat la seva visió des de dins, per acabar proposant-los fer el seu treball de reinterpretació de la mostra, explicant-la amb les seves fotografies, treballant en una direcció concreta, o en un aspecte que els resulti rellevant o els serveixi de fil conductor de la seva narració.

– Gran Teatre del Liceu:

Hem anat a veure l’òpera Aïda al Liceu, on han pogut fotografiar el hall d’entrada, la Sala dels Miralls i la sala de concerts.

Els hem demanat que retratin aquesta activitat des de l’inici, a casa seva, pel carrer fins a arribar-hi, per fer una sèrie narrativa de la seva experiència.

Projecte realitzat en col·laboració amb la Montse Casas.