Cliente:
Date:January 03, 2024

SCANTarragona_23

Aquest any 23 participem de nou al festival de fotografia Scan Tarragona amb tres propostes dirigides a tres col·lectius de Tarragona, enguany el tema proposat pel festival és TRACES

CAT. TRACES. pl de traça

Substantiu. Senyal que deixa algú o alguna cosa per allà on ha passat.

Els tres col·lectius amb qui se’ns proposa treballar són persones de la Fundació Onada i Topromi amb diversitat funcional intel·lectual, i un grup de dones migrades del Marroc, Algèria.

1- Amb les persones de la Fundació Topromi es proposa el taller: TRACES DE MAR un treball amb cianotípia a la vora del mar, per a generar imatges amb les traces que deixa el mar sobre el paper fotosensible. Quina forma té l’esquitx del mar? Com copsar les seves traces, empremtes, marques, rastres, senyals, signes, tatuatge de mar?

2- Amb les persones de la Fundació Onada es proposa un treball amb la tècnica del Quimigrama i de còpies Lumen: TRACES DE QUÍMICA en col·laboració amb la Biblioteca Municipal Pepita Ferrer, al barri de Torreforta, Tarragona.

Els objectius de treball amb aquests dos col·lectius han estat els següents:

• Incidir en el benestar emocional de les persones participants a partir d’un procés creatiu.

• Utilitzar l’art com a instrument d’inclusió social.

• Promoure l’assertivitat, autonomia, confiança en si mateixos/mateixes.

• Ajudar a identificar i desenvolupar la intel·ligència visual-espacial a través de la realització de les

seves creacions.

• Desenvolupar la creativitat.

• Afavorir la destresa i el domini de la motricitat fina mitjançant la manipulació dels diferents materials per a

realitzar una Cianotípia o Quimigrama.

3- L’última intervenció és amb dones migrades que viuen al barri de Torreforta de Tarragona amb elles es proposa un exercici de retrat/autoretrat: TRACES EFÍMERES, EL RETRAT REFLECTIT. On treballem el retrat/autoretrat com a eina d’expressió, emprant vidres, miralls i tota mena de superfícies reflectants.
Les imatges tenen el potencial d’evocar emocions, desafiar els estereotips i trencar el biaix. Utilitzem els processos creatius per inspirar les dones que participen a potenciar-se. La fotografia és una eina poderosa, permet l’expressió, el creixement personal i el desenvolupament d’habilitats, essent molt eficaç en projectes centrats en l’empoderament de les dones.

OBJECTIUS:

· Facilitar un espai de confiança que proporcioni un gaudi a partir dels processos creatius amb la fotografia.

. Facilitar, la reflexió a partir de la pressa d’imatges, del jo com a dona i l’entorn.

. Incentivar la participació i presència de les dones en els espais de cultura.

. Establir espais de diàleg a partir de les fotografies que realitzin.

. Donar veu a les dones migrades.