Cliente:INS VALL D'HEBRON, Barcelona
Date:July 06, 2020

IDENTITATS fotoSENSIBLES prova pilot

PROJECTE:

Com articulen els i les joves la seva autoimatge en les xarxes socials com Instagram? Si aparentment són plataformes ideals per a la seva autoexpressió per què generen tant de malestar?
Sabem que les xarxes socials més populars són font d’innombrables beneficis i avantatges per als seus usuaris, però també generen efectes secundaris poc saludables. L’elecció de centrar el projecte en la xarxa d’Instagram respon al fet que és la xarxa social que més ha crescut en els últims temps entre adolescents, també perquè Instagram influeix de manera important en l’autoestima.

Identitats fotosensibles és un projecte que busca identificar les motivacions en l’ús d’Instagram i la seva relació amb les diferents dimensions de l’autoestima. Amb la voluntat d’establir espais de reflexió i creació a les aules, per a promoure marcs de treball amb la fotografia i la imatge, que permetin noves maneres de concebre l’autorepresentació.
El projecte explora temes com la identitat, l’autoestima, l’autoimatge, l’autorepresentació, i la intimitat i per a analitzar-los a fons treballarem a partir d’artistes, que han investigat aquests conceptes en la seva obra, i com l’han abordat des de l’art i des de l’aprenentatge personal.

L’art és un bon punt de partida per a treballar a les aules com a eina educativa, amb la qual és possible desenvolupar habilitats emocionals, mentals i comunicatives. L’art ens acosta al pensament metafòric; les expressions metafòriques són recurrents i sistemàtiques en la nostra vida quotidiana, en la mesura en què s’associen amb el nostre pensament conceptual, i juguen un paper en la regulació i orientació de les nostres emocions i comportaments; poden ser rellevants des de l’intent d’explorar i conèixer a les persones, així com en relació amb tot un exercici major que implica una diversitat d’eines i aproximacions a les seves vivències. La imatge visual, desenvolupada a través de la fotografia, pot ajudar a donar nom a aquells problemes de la interioritat que preocupen l’alumne. Aquest exercici d’extraversió, ens pot permetre compartir i transformar la realitat personal i molt important, incidir en l’experiència col·lectiva, ja que treballarem a les aules, la qual cosa ens permetrà incidir a escala grupal, perquè per al projecte és de gran importància la consciència col·lectiva, i d’aquesta forma poder apreciar un canvi en les maneres de reformular la imatge a través de les xarxes socials.

Per a elaborar amb èxit aquesta proposta és necessari un treball d’alfabetització visual, una pedagogia de la mirada que estableixi una relació diferent amb la imatge, proposar altres vincles entre paraules i imatges, proposar altres maneres de treball amb les imatges, analitzant la càrrega que contenen, “obrint-les” en la seva especificitat, i posant-les en relació amb altres imatges, relats, discursos i interpretacions d’aquesta realitat. Aprendre a mirar d’altres maneres i la possibilitat d’una mirada responsable cap a ells i elles i cap als altres.

El febrer del 2020 es duu a terme una prova pilot amb alumnes de primer de batxillerat artístic en l’INS Vall d’Hebron, un total de 59 alumnes, durant una setmana, amb la voluntat de valorar el projecte a l’aula, la seva recepció per part dels i les alumnes, i estudiar la metodologia aplicada per a concretar el que funciona i corregir, afinar, dimensionar aquests aspectes del projecte que puguin ser millorats.

l’Objectiu principal de projecte és el de contribuir a l’apoderament individual i grupal de joves i adolescents en la construcció de l’auto representació en les xarxes socials, utilitzant la reflexió sobre la imatge i la creació fotogràfica com a eina principal. Per a proposar una narrativa alternativa centrada en la reconstrucció de l’auto imatge.

En el procés de treball és clau l’alfabetització visual i el treball creatiu, perquè permet d’una banda dominar les narratives; és a dir, allò que tu vols que les fotografies expliquin, i per una altra; la varietat de missatges que pots emetre amb les imatges. El projecte ofereix un marc de treball amb la cultura visual a través de les obres d’artistes, perquè aquests estudiants que viuen en un món altament tecnificat, que configuren la seva identitat basant-se en ídols mediàtics, i que desenvolupen el seu oci a través de pantalles, puguin contextualitzar i treballar un pensament crític a través de les eines que se’ls ofereixen en el procés d’alfabetització visual.

Les activitats proposades i temes exposats s’han tingut en compte segons els destinataris als quals va dirigit el projecte, edats dels i les estudiants, el curs que estan realitzant, quantitat total d’estudiants, el context cultural d’aquests estudiants, i les necessitats que hem detectat quant als objectius del projecte. A través de la metodologia establerta hi ha una voluntat de promoure la cultura de la creativitat i generar un pensament crític en els i les alumnes, promovent estils constructius a l’aula, generant activitats on la cooperació i el treball en equip ajudi a arribar a llocs comuns d’empatia i respecte.
El projecte està pensat perquè s’adapti a les diferents realitats de cada centre, no es necessita grans infraestructures, és un projecte que s’adapta fàcilment a les diferents tipologies d’aules i espais que ens trobem en els centres d’educació secundària. L’única cosa que se’ls demana als alumnes i alumnes és que portin amb el seu mòbil per a treballar amb ell a l’aula.

Alguns dels treballs proposats pels i les alumnes:

Els i les alumnes comenten sobre el projecte:

“El projecte ens ha servit per ser més conscients de la mena d’imatges que solen penjar-se a Instagram, reflexionar en com ens sentim en utilitzar aquesta eina, com hem de prendre consciència que hi ha darrere de les xarxes socials, hi ha grans negocis per als quals nosaltres i nosaltres com a usuaris treballem gratuïtament cedint-los les nostres fotografies… Gràcies, Eugènia per ensenyar-nos amb tant d’afecte i coneixement, ha estat molt interessant, no tenim aquest tipus de formació en l’educació en general tampoc a casa, i trobada que és molt útil i necessària, en moltes ocasions ho passem mal utilitzant Insta o altres xarxes socials, ningú ens ha ensenyat a usar-les, del que hi ha darrere i del que pot passar si les uses de manera abusiva o naïf…”

“Instagram ens parla de com crear una imatge de nosaltres que ens permeti encaixar dins d’una societat de consum i d’un ideal de bellesa. Amb el projecte he après que hi ha alternatives, i aquestes impliquen canviar la mirada, proposar altres maneres de plantejar les nostres fotografies, d’acostar-nos a nosaltres mateixes a una imatge que s’ajusti més al que som realment, i això l’hem de fer totes juntes en la mateixa direcció.”

“He gaudit i m’agradaria que en classes de cultura audiovisual féssim sempre aquest tipus d’activitats, aporten molt, després d’aquests dies puc dir que utilitzaré Instagram de forma més conscient, quan miro les fotografies ara ho faig de forma més crítica, i tinc una mica més de capacitat per a analitzar les meves pròpies fotografies i ser més conscient que penjo i perquè…”

“L’eina s’utilitza malament, l’utilitzem malament i ens fa patir, ens fan falta espais com el que ens ha donat aquest projecte per a veure com totes passem pel mateix, han estat molt interessants els debats, per a escoltar el que opinen altres companyes i companys i sentir-me menys sola, ha estat molt curt per al treball que cal fer, i tot el que cal reflexionar i aprendre, gràcies!”