Cliente:Arxiu Fotogràfic de Barcelona
Date:January 11, 2021

FOTOMEMÒRIES EN LÍNIA. VinclesBCN i Arxiu Fotogràfic de Barcelona.

EL PROJECTE:

Fotomemòries és un projecte dissenyat i conduït per Eugènia Ortiz i Món Casas, que neix amb la voluntat de treballar amb gent gran, per tal d’estimular la memòria i amb l’objectiu de recollir vivències i memòria històrica dels i les participants. És un projecte que ja fa uns anys que realitzem de forma presencial a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona, i aquest any a causa del confinament produït per la pandèmia de la Covid-19, vàrem valorar que podia ser positiu realitzar-lo de forma telemàtica, per tal de donar suport i acompanyar a la gent gran, en aquests moments que les seves activitats i vida social ha quedat aturades.

Vàrem proposar el projecte a VinclesBCN, aquest és un servei de l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona que combat la soledat reforçant les relacions socials de les persones grans que se senten soles i millorant-ne el benestar mitjançant les noves tecnologies.

En el decurs d’aquestes setmanes hem utilitzat l’eina de la videoconferència, donat que les usuàries i usuaris l’utilitzen habitualment per connectar amb la família i amics, a través dels dispositius (tauletes) que VinclesBCN els posa a disposició, per tal que puguin mantenir-se comunicats i comunicades fàcilment.

Fotomemòries ha sigut la primera experiència de taller en forma telemàtica tant per VinclesBCN com per als usuaris i usuàries. En paral·lel a les sessions, hem creat un grup de Whatsapp amb els i les participants per tal que puguin aportar imatges entre les sessions o poder informar-los dels temes que tractarem en les futures sessions.

Partint de les fotografies dels seus àlbums familiars i del fons de l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona, durant dotze sessions es treballen diferents aspectes i es proposen temes a explorar, establint moments de debats col·lectius o de reflexions individuals, donant l’espai per tal que cada participant aporti de la seva experiència i memòries.

Les sessions tenen una durada d’una hora i mitja que a la pràctica han esdevingut de dues hores, s’han mostrat molt interessats i interessades i les hem acabat fent més llargues a petició dels mateixos usuaris i usuàries.

El projecte proposa nous camins i estímuls i té com a objectiu crear un enllaç entre passat i present, establint ponts i intentant aconseguir noves connexions que encara existeixen a través d’altres memòries, com la memòria emocional, també en la mesura en què intenta ser imatge d’un intercanvi de mirades, donat que la fotografia és un camí per eixamplar la comunicació i l’obertura entre els i les participants.

 

OBJECTIUS:

• Acompanyar a la gent gran en aquests moments en què la pandèmia de la Covid-19
no els permet tenir contacte amb altres persones. Cercant establir nous contactes i xarxa
entre els usuaris i usuàries.
• Donar a conèixer els fons de l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona i fer valdre tota la
tasca que s’hi desenvolupa.
• Utilitzar la Fotografia com estímul per recordar.
• Millorar la qualitat de vida i l’autoestima de les persones, enfocant-nos en elements i
aspectes positius dels records autobiogràfics.
• Fomentar la comunicació i la interacció social dels participants mitjançant la conversa
• Donar-los veu per sentir-se partícips d’aquesta societat.
• Preservar i reforçar la identitat personal
• Manifestar l’assoliment de la longevitat, és a dir, haver arribat fins a la vellesa amb
una vida plena de vivències
• Permetre la resignificació, és a dir, recordar un esdeveniment sigui positiu, sigui
negatiu i donar-los un nou significat. En cas de fets conflictius, s’efectua una nova lectura
que permet ressituar-los de manera menys dolorosa
• Ajudar a mantenir la memòria col·lectiva.

 

METODOLOGIA:

Cada sessió de treball plantegem un tema que els usuaris i usuàries coneixen amb anterioritat al taller, per tal que puguin aportar imatges relacionades amb el que es tractarà. Si detectem especial interès en algun tema en concret, l’allarguem diverses sessions per tal d’aprofundir i que el gaudeixin plenament.

Cada dilluns ens connectem via Jitsi Meet, el programa que utilitzen amb les tauletes de Vincles(BCN), mentre els usuaris i usuàries van entrant a la videoconferència fem una benvinguda i esperem que tothom estigui connectat. Introduïm el tema que es tractarà en la sessió, i mostrem un recull de fotografies de l’Arxiu que mostren/parlen sobre el tema proposat.

Els temes que hem tractat durant el projecte han sigut:

– El retrat (Hem vist Daguerrotips, fotografies de la Carme Garcia, Andreu Mariné, Kati Horna, Carlos Perez de Rozas i Mark Loyon)
– Els oficis (Hem vist fotografies de la Marta Povo i Eugeni Forcano)
– La construcció del Poble Espanyol (Hem seguit la col·lecció i selecció penjada a la web)
– Les fotografies més curioses de l’Arxiu Fotogràfic i dels seus àlbums. Hem vist fotografies de Pérez de Rozas, Antoni Esplugas, Josep Badosa, Eugenia Forcano i algun autor(a) desconegut.
– Jocs i carrer en la infantesa.

En cada fotografia ens detenim per observar-la i extreure el màxim d’informació possible, quan es va fer?, qui la va fer?, a on es va fer?, quins detalls observem en la fotografia que ens criden l’atenció?, ens recorda a algun detall o aspecte de la nostra vida? Quines vivències es recorden al voltant del tema mostrat en la fotografia? Teniu alguna imatge semblant? Etc. En cada sessió tenim temps de parlar al voltant de 10 fotografies. En les sessions cerquem propiciar el debat, compartir les vivències i l’escolta activa entre les i els participants.

 

 

 

 

 

 

Precedents: on s’origina el projecte, on més es fa…

Fotomemòries és un projecte que s’origina per a treballar de forma no farmacològica amb gent que pateix Alzheimer, però que al llarg d’aquests darrers anys hem treballat també amb gent gran per a estimular la memòria; cercar xarxa entre les persones; combatre la soledat i fer un exercici de recollir testimonis vius i memòria històrica.


1- Del 2016 al 2018 treballem als centres REMS (Reforçar i Estimular la Memòria i la Salut) amb el projecte Fotomemòries.

FOTOMEMÒRIES 2/17 amb la Fundació Catalunya Pedrera

2- L’any 2018 realitzem Fotomemòries a la Fundació Joan Miró amb Apropa Cultura, amb usuaris i usuàries de l’Associació Familiars Alzheimer Barcelona, AFAB: Flaixos fotografia i memòria.

FLAIXOS. Fotografia i memòria amb Fundació Joan Miró

3- Del 2019 al 2021 l’hem realitzat presencialment a l’Arxiu fotogràfic de Barcelona amb dones del Casal Municipal de Gent Gran Comerç, que no pateixen Alzheimer, però sí que presenten problemes cognitius propis de l’edat.

FOTOMEMÒRIES 2019 a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona

4- En el 2020 a causa de la pandèmia de la Covid-19 acomplim el projecte per encàrrec de l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona de forma telemàtica a través dels seus WhatsApp. Amb persones grans que no pateixen Alzheimer.

FOTOMEMÒRIES 2020 en línia

5- 2020 Executem dos el projecte amb VinclesBCN i Museu Marítim de Barcelona/Arxiu fotogràfic de Barcelona amb gent gran que formen part de Vincles BCN per combatre la soledat.

FOTOMEMÒRIES DEL MAR. VinclesBCN i Museu Marítim de Barcelona

FOTOMEMÒRIES EN LÍNIA. VinclesBCN i Arxiu Fotogràfic de Barcelona.

6- Del 2018 al 2021 duem a terme el projecte amb l’AFAVO a Sant Cugat del Vallès (subvencionat pels Museus de Sant Cugat i l’àmbit de Drets Socials, Igualtat, Ciutadania, Salut i Infància de l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès).